Ta kontroll över din förmögenhet

Förmedling av finansiella motparter och deras tjänster

CAPITAL BRIDGE
Klostervägen 7A
SE-182 76 Stocksund
Mob. +46 (0)70 612 92 99

info@capitalbridge.se

Bron mellan dig och din kapitalförvaltare

Capital Bridge ger dig kvalificerad hjälp i sökandet av en effektiv förmögenhetsförvaltning. Vi erbjuder kostnadsfria analyser och föreslår de bank-, förmögenhets- och fondförvaltare som fyller dina finansiella behov. Vi deltar gärna på möten med förvaltare och rådgivare för att bidra med expertis och tillvarata dina intressen. Capital Bridge har flera motparter inom varje segment, såsom private banking, fondförvaltning och pension. Vid förmedling av kund till något finansiellt institut kan Capital Bridge därigenom komma att erhålla ersättning. Capital Bridge ställer som krav på institutet att kundens kostnader inte får bli högre pga av denna ersättning än om hen hade gått till institutet direkt.